Leadcool QHDTV Arabic France IPTV 1 Year IPTV Subscription Receiver Android Rk3229 QHDTV Code IPTV Belgium

ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรป

100 % ของผู้ซื้อพอใจสินค้านี้!
มีในสต็อก
การซื้อขายของวันนี้ สิ้นสุดวันที่: 04:35:56
ราคา: 2362.00 ฿ ราคาขาย: 2126.00 ฿
เงินคืนใน 45 วัน
เงินคืนใน 45 วัน การส่งคืนได้รับการยอมรับหากสินค้าไม่ได้เหมือนตามที่อธิบายไว้ ผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายค่าจัดส่งสินค้ากลับมา หรือเก็บสินค้าและตกลงเรื่องการคืนเงินกับผู้ขาย
รับประกัน: จัดส่งในเวลา 60 วัน
ส่งของตรงเวลา
รับประกัน: จัดส่งในเวลา 60 วัน

แชร์:

ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรป

ใหม่A Ndroidทีวีสมัครสมาชิกl eadcoolกล่องที่มี1ปีqhdtvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องขายร้อนไปยังยุโรป

เรายังขายiptvสมัครสมาชิกแยกต่างหากถ้าคุณมีปัญหาใดๆ,กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

Skype:สด: sales01_595

Plsตั้งข้อสังเกตการเชื่อมโยงนี้leadcoolหุ่นยนต์กล่องที่มี1ปีQHDTVสมัครสมาชิกฟรี

ด้านล่างเป็นทางเลือกมากขึ้นสำหรับคุณ:

ถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรป

ถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรป

ถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรปถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรป

ถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรปถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรปถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรปถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรปถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรป

ถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรป

ถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรป

ถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรป

ถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรปถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรปถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรป

ถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรปถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรป

ถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรป

ถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรป

ถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรปถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรปถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรปถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรปถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรปถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรปถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรปถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรป

ถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรปถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรป

ถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรป

ถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรป

ฟังก์ชั่นแสดงให้เห็น

ถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรปถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรปถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรป

บรรจุภัณฑ์และการจัดส่งสินค้า

รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:แพคเกจของขวัญสามารถปรับแต่ง

ถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรป

การจัดส่งสินค้า:

กรุณาเท่าที่เป็นไปได้ที่จะเลือกDHLหรือFEDEX

โพสต์จีนจะนานเกี่ยวกับการส่งมอบ15-60daysสำหรับประเทศส่วนใหญ่

ถ้ารายการจดหมายเร่งด่วน,โปรดเลือกDHLหรือFEDEXเพื่อประหยัดเวลา.

สำหรับโพสต์จีนและฮ่องกงโพสต์เพียงสามารถยอมรับ1ชิ้นครั้งเดียวที่มีที่อยู่หลายคำสั่ง(มากกว่า2ชิ้น)จะถูกส่งโดยDHLหรือFEDEX

1.คำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกส่งภายในสัญญาเวลาการประมวลผล(โดยปกติภายใน2วัน)

2.ที่จะช่วยให้ผู้ซื้อลดหรือหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรที่เราจะเขียน”ของขวัญ”หรือ”ตัวอย่าง” $20-50

ต่อชิ้นราคาที่คุ้มค่าในใบแจ้งหนี้. ifมีข้อเสนอแนะใดๆกรุณาออกจากบันทึกในการสั่งซื้อ

3.ภาษีศุลกากรควรจะจ่ายโดยผู้ซื้อ,ผู้ขายไม่สามารถรองรับใดๆภาษีศุลกากร

4.พื้นที่ห่างไกล:สำหรับพื้นที่ห่างไกล, DHL/FEDEX/UPS/ทีเอ็นทีจะค่าใช้จ่ายพิเศษ”ค่าธรรมเนียมพื้นที่ห่างไกล”โปรดเข้าใจมัน

5. Deliveryเวลา:บริการเวลาการขนส่งที่ให้บริการโดยขนส่งและไม่รวมwenkendsและวันหยุด,การขนส่งครั้งอาจแตกต่างกันไปparticalarlyในระหว่างวันหยุดฤดูกาล

6.ติดต่อเราถ้าคุณค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าแสดงราคาแพงมาก. weจะนำเสนอความปลอดภัยมากขึ้นและราคาที่ต่ำกว่าการจัดส่งสินค้าคุณ.

การชำระเงิน:

ถูก ใหม่หุ่นยนต์ทีวีl eadcoolกล่องที่มี1ปีสมัครสมาชิกqhd tvภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษช่องร้อนขายไปยังยุโรป

1.เรายอมรับAlipay, Wester N Union, T/T. Allบัตรเครดิตได้รับการยอมรับผ่านescrowการชำระเงิน

2. ifตรวจสอบทันทีหลังจากประมูลใกล้กรุณารอไม่กี่นาทีและลองอีกครั้ง.

กลับ/คืนเงิน:

1.คุณมี7วันที่จะติดต่อเราและ30วันที่จะกลับไปนับจากวันมันต้องการได้รับ. If itermนี้อยู่ในความครอบครองของคุณมากกว่า7วัน,มันถือใช้และเราจะไม่ปัญหาคืนเงินหรือเปลี่ยนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเป็นหมีทั้งขายและผู้ซื้อในครึ่ง.

2.สินค้าที่ส่งคืนทั้งหมดในบรรจุภัณฑ์เดิมและคุณจะต้องให้สหรัฐกับจำนวนการติดตามการจัดส่งสินค้าเฉพาะเหตุผลที่return.เรายอมรับผลตอบแทนสินค้าโดยโพสต์หรือEMS

3.เราแบกรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าในกรณีที่สินค้า(s) (มี)เป็นโฆษณา.

รับประกัน:

1.12เดือนManufaturerของการรับประกันสำหรับรายการที่มีข้อบกพร่อง(ไม่รวมitemsdamagedและ/หรือmisusedหลังจากได้รับ)อุปกรณ์เสริมมาพร้อมกับ3เดือนรับประกัน

2.รายการชำรุดจะต้องรายงานกลับภายในระยะเวลาการรับประกัน(บรรจุภัณฑ์เดิมถ้าเป็นไปได้). Youต้องบอกเรา,สิ่งที่ข้อบกพร่องเป็นและให้เราคำสั่งของคุณจำนวน

ข้อคิดเห็น:

1. We mantainระดับสูงของความเป็นเลิศและมุ่งมั่นเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า100%!ความคิดเห็นเป็นสิ่งสำคัญมาก!เราขอที่คุณติดต่อเราทันทีก่อนที่จะออกNetralความคิดเห็นเชิงลบหรือๆที่อยู่ที่น่าพอใจของคุณความกังวล.

2.เราขอขอบคุณข้อเสนอแนะ5ดาว,เป็นเรื่องที่ดีทางธุรกิจระยะยาวของเรา. Weส่งข้อเสนอแนะเดียวกันกับคุณ

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ:
0 หมด 5 (0 การจัดอันดับ)
ชื่อ จัดอันดับ ข้อเสนอแนะ
บริษัทที่จัดส่ง ค่าจัดส่ง ประมาณเวลาการจัดส่ง
DHL 3 - 7 วัน
UPS Expedited 3 - 7 วัน
EMS 5 - 14 วัน
ไปรษณีย์ทางอากาศ จัดส่งฟรี 15 - 45 วัน
นโยบายการคืนสินค้า If the product you receive is not as described or low quality, the seller promises that you may return it before order completion (when you click "Confirm Order Received" or exceed confirmation timeframe) and receive a full refund. The return shipping fee will be paid by you. Or, you can choose to keep the product and agree the refund amount directly with the seller.

N.B.: If the seller provides the "Longer Protection" service on this product, you may ask for refund up to 15 days after order completion.
การบริการการขาย ส่งของตรงเวลาIf you do not receive your purchase within 60 days, you can ask for a full refund before order completion (when you click "Confirm Order Received" or exceed confirmation timeframe).

ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้านี้ ก็ซื้อสินค้าเหล่านี้ด้วย: