X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Player

96 % ของผู้ซื้อพอใจสินค้านี้!
มีในสต็อก
ราคาขาย: 991.00 ฿
เงินคืนใน 45 วัน
เงินคืนใน 45 วัน การส่งคืนได้รับการยอมรับหากสินค้าไม่ได้เหมือนตามที่อธิบายไว้ ผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายค่าจัดส่งสินค้ากลับมา หรือเก็บสินค้าและตกลงเรื่องการคืนเงินกับผู้ขาย
รับประกัน: จัดส่งในเวลา 60 วัน
ส่งของตรงเวลา
รับประกัน: จัดส่งในเวลา 60 วัน

แชร์:

X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Player

USD 44.79/pieceUSD 30.89/pieceUSD 48.69/pieceUSD 31.49-47.69/pieceUSD 69.99/pieceUSD 62.29-75.39/pieceUSD 32.29-42.59/pieceUSD 61.89/piece X96กล่องทีวีA Mlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัม2กรัม/16กรัม16.1 KODI 4พันกล่องทีวีสมาร์ทPK M8s T95ชุดด้านบนกล่องเครื่องเล่นสื่อ

ถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Player

CPU: Amlogic S905X Quad Core ARM C Ortex A53-2กิกะเฮิร์ตซ์

GPU: Penta-core Mali-450MP GPU-750เมกะเฮิร์ตซ์

แฟลช: 8กิกะไบต์/16กิกะไบต์emmc

SDRAM: 1กิกะไบต์/2กิกะไบต์DDR

WIFI: IEEE 802.11 b/g/n

ระบบปฏิบัติการ: Android 6.0

KODI: 16.1

ถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Player

ถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Playerถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Playerถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Player

ถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Playerถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Playerถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Playerถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Playerถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Playerถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Playerถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Playerถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Playerถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Playerถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Playerถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Playerถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Playerถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Playerถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Playerถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Player

ถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Playerถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Player

ถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Player

ถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Playerถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Player

ถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Player

1.เรายอมรับalipay, ตะวันตกสหภาพ, ttของบัตรเครดิตทั้งหมดที่สำคัญได้รับการยอมรับผ่านการรักษาความปลอดภัยหน่วยประมวลผลการชำระเงินescrowของ2.ถ้าคุณไม่สามารถชำระเงินทันทีหลังจากปิดการประมูล, กรุณารอสักครู่สำหรับไม่กี่นาทีและลองของถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Playerที่สำคัญ: ลูกค้ากรุณาของคุณออกจากบราซิลcpfหลังจากที่วางคำสั่งซื้อของ1.คำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกจัดส่งภายในเวลาที่สัญญาการประมวลผลของ2.เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อลดหรือหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร, เราจะเขียนของขวัญ” หรือตัวอย่าง” ในusd20-50/pcราคาในมูลค่าใบแจ้งหนี้ของถ้าคุณมีใดๆข้อเสนอแนะ, โปรดออกจากบันทึกในการสั่งซื้อของ3.ภาษีศุลกากรควรจะจ่ายโดยผู้ซื้อ, ผู้ขายไม่สามารถสนับสนุนการใดๆภาษีศุลกากรของ4.พื้นที่ห่างไกล: สำหรับพื้นที่ห่างไกล,/dhlfedex/ups/tntจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม” พื้นที่ห่างไกลค่า”, โปรดเข้าใจมันของ5.เวลาการส่งมอบ: เวลาบริการขนส่งมวลชนที่มีให้โดยผู้ให้บริการและไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดของเวลาในการขนส่งอาจแตกต่างกัน, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลวันหยุดของถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Playerถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Player 1.คุณมี7วันที่จะติดต่อเราและให้ผลตอบแทน30วันนับจากวันที่มันจะได้รับของถ้ารายการนี้อยู่ในความครอบครองของคุณเกิน7วัน,มันถูกนำมาใช้พิจารณาและเราจะไม่คืนเงินหรือทดแทนคุณมีปัญหาของค่าขนส่งจะแบกโดยผู้ขายและผู้ซื้อทั้งในช่วงครึ่งปีของ2.รายการทั้งหมดกลับต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมและคุณจะต้องให้เราด้วยการจัดส่งหมายเลขติดตาม, สำหรับเหตุผลที่เฉพาะเจาะจงผลตอบแทนของเราเพียงยอมรับคืนสินค้าโดยการโพสต์หรือemsของ3.เราจะแบกค่าขนส่งถ้าสินค้า( s) คือ( จะ) ไม่ตามที่โฆษณาของถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Player1.ผู้ผลิต12เดือน`sรับประกันสำหรับรายการที่มีข้อบกพร่อง( ไม่รวมรายการความเสียหายและ/หรือmisusedหลังจากได้รับ) ของอุปกรณ์มากับ3- รับประกันเดือนของ2.รายการที่ชำรุดจะต้องรายงานและส่งกลับภายในระยะเวลารับประกัน( ในบรรจุภัณฑ์เดิม, ถ้าเป็นไปได้) ของคุณต้องบอกให้เราทราบสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องและให้เราจำนวนสั่งซื้อของคุณของถูก X96ทีวีกล่องAmlogic S905X Quad Core Android 6.0ทีวีกล่อง1กรัม/8กรัมKODI 16.1 4พันสมาร์ททีวีกล่องPK M8s T95ชุดกล่องด้านบนMedia Playerเรารักษามาตรฐานระดับสูงของความเป็นเลิศและมุ่งมั่นเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า100ที่ข้อเสนอแนะเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราขอให้คุณติดต่อเราได้ทันทีก่อนที่คุณจะให้เราความคิดเห็นเชิงลบหรือเป็นกลาง, เพื่อให้เราสามารถพอใจที่อยู่ความกังวลของคุณของเราขอขอบคุณที่5- ดาวข้อเสนอแนะในเชิงบวก, มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับธุรกิจของเราในระยะยาวของเรายังจะส่งข้อเสนอแนะให้คุณเดียวกันของ

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ:
0 หมด 5 (0 การจัดอันดับ)
ชื่อ จัดอันดับ ข้อเสนอแนะ
บริษัทที่จัดส่ง ค่าจัดส่ง ประมาณเวลาการจัดส่ง
DHL 3 - 7 วัน
UPS Expedited 3 - 7 วัน
EMS 5 - 14 วัน
ไปรษณีย์ทางอากาศ จัดส่งฟรี 15 - 45 วัน
นโยบายการคืนสินค้า If the product you receive is not as described or low quality, the seller promises that you may return it before order completion (when you click "Confirm Order Received" or exceed confirmation timeframe) and receive a full refund. The return shipping fee will be paid by you. Or, you can choose to keep the product and agree the refund amount directly with the seller.

N.B.: If the seller provides the "Longer Protection" service on this product, you may ask for refund up to 15 days after order completion.
การบริการการขาย ส่งของตรงเวลาIf you do not receive your purchase within 60 days, you can ask for a full refund before order completion (when you click "Confirm Order Received" or exceed confirmation timeframe).

ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้านี้ ก็ซื้อสินค้าเหล่านี้ด้วย: