ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์

100 % ของผู้ซื้อพอใจสินค้านี้!
มีในสต็อก
การซื้อขายของวันนี้ สิ้นสุดวันที่: 04:36:18
ราคา: 860.00 ฿ ราคาขาย: 817.00 ฿
เงินคืนใน 45 วัน
เงินคืนใน 45 วัน การส่งคืนได้รับการยอมรับหากสินค้าไม่ได้เหมือนตามที่อธิบายไว้ ผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายค่าจัดส่งสินค้ากลับมา หรือเก็บสินค้าและตกลงเรื่องการคืนเงินกับผู้ขาย
รับประกัน: จัดส่งในเวลา 60 วัน
ส่งของตรงเวลา
รับประกัน: จัดส่งในเวลา 60 วัน

แชร์:

ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์

USD 12.15/pieceUSD 16.50/pieceUSD 16.25/pieceUSD 19.99/piece

ใหม่ล่าสุดนาฬิกาQ18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aกับหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์

ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์

ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์ถูก ใหม่ล่าสุดนาฬิกาA Ndroid Q18 P Assometerดูสมาร์ท350เมกะเฮิร์ตซ์MTK 6260Aที่มีหน้าจอสัมผัสกล้องTFการ์ดบลูทูธs mart w atchโทรศัพท์

รายการทั้งหมดในสต็อกในขณะนี้เราสามารถส่งออกทันที

สินค้าหมายเหตุ:

ขอบคุณสำหรับเวลาของคุณซื้อในร้านของเราก่อนที่คุณจะใช้,โปรดอ่านคู่มือในรายละเอียดให้อะไหล่

ภาพทั้งหมดและฟังก์ชั่นเป็นเพียงสำหรับการอ้างอิงโปรดให้โครงการเป็นมาตรฐาน

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโดยตรงใหม่คู่มือ,ไม่มีแจ้งให้ทราบต่อไป.

นโยบายการรับประกัน:

ในการใช้งานปกติเกี่ยวกับคุณภาพและวัสดุปัญหาหนึ่งปีการรับประกันฟรี

ความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใช้ส่วนบุคคลเหตุผลไม่ได้ให้ฟรีรับประกัน

การชำระเงิน:

เรายอมรับAlipayที่นี่

การชำระเงินจะต้องทำภายใน3วันทำการ

คำถามใดๆโปรดติดต่อฉันได้อย่างอิสระ

Shipping:

หลังจากที่ผมได้รับชำระเงินของคุณเราจะจัดส่งออกภายใน3วันทำการ

การจัดส่งสินค้าทั่วโลกยกเว้นบางมณฑล

เราจัดส่งไปยืนยันดังนั้นโปรดตรวจสอบที่อยู่ของคุณstricly.

Shippmentบริการที่ให้บริการโดยc arrier,เวลาการขนส่งแตกต่างกันโดยทั่วไปจะใช้เวลาสหรัฐ15-30วันถ้าคุณต้องการมากรวดเร็วshippmentกรุณาเลือกเอชแอลในการจัดส่ง

shippmentใดๆปัญหากรุณาติดต่อฉันได้อย่างอิสระติดต่อฉันฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณ

ข้อคิดเห็น:

ถ้าคุณได้รับแพคเกจกรุณาให้ข้อเสนอแนะยุติธรรมและยืนยันใบเสร็จรับเงินของคุณในเวลา

ความคิดเห็นระดับห้าดาวของคุณจะได้รับการชื่นชมอย่างมาก

หากคุณมีปัญหาใดๆ,โปรดอย่าให้ข้อเสนอแนะเชิงลบประการแรกคุณสามารถติดต่อฉันได้อย่างอิสระติดต่อฉันฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณไม่ควรพลาดของเราห้าดาวบริการหลังการขาย

การปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดเอง:

เราจะประกาศตามประเทศของคุณหรือประกาศจริงหุบเขา.ถ้าคุณคิด,กรุณาบอกฉันก่อนที่ผมเรือออกแพคเกจของคุณ,ติดต่อฉันฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณลดภาษีที่กำหนดเอง.

กลับและคืนเงิน:

ถ้าคุณพบปัญหาที่มีคุณภาพจริงและไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้หลังจากที่ความช่วยเหลือของเราเรามี100%คืนเงินถ้าคุณสามารถส่งกลับหรือเงินบางส่วนที่คุณอาจจะเก็บไว้โดยyourslef.

สินค้าที่ส่งคืนทั้งหมดจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมและสภาพ

ถ้ารายการไม่สามารถส่งภายในที่มีการป้องกันเวลา,โปรดติดต่อเราหรือรอวันอีกต่อไปถ้าคุณสวม’tต้องรอฉันจะให้คืนเงินเต็ม

ถ้าคุณชอบผลิตภัณฑ์ของเรากรุณาเพิ่มเข้าไปในของคุณ”รายการสินค้าที่ต้องการ”หรือ”ร้านค้า”

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมของคุณและยินดีต้อนรับอีกครั้ง

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ:
0 หมด 5 (0 การจัดอันดับ)
ชื่อ จัดอันดับ ข้อเสนอแนะ
บริษัทที่จัดส่ง ค่าจัดส่ง ประมาณเวลาการจัดส่ง
DHL 3 - 7 วัน
UPS Expedited 3 - 7 วัน
EMS 5 - 14 วัน
ไปรษณีย์ทางอากาศ จัดส่งฟรี 15 - 45 วัน
นโยบายการคืนสินค้า If the product you receive is not as described or low quality, the seller promises that you may return it before order completion (when you click "Confirm Order Received" or exceed confirmation timeframe) and receive a full refund. The return shipping fee will be paid by you. Or, you can choose to keep the product and agree the refund amount directly with the seller.

N.B.: If the seller provides the "Longer Protection" service on this product, you may ask for refund up to 15 days after order completion.
การบริการการขาย ส่งของตรงเวลาIf you do not receive your purchase within 60 days, you can ask for a full refund before order completion (when you click "Confirm Order Received" or exceed confirmation timeframe).

ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้านี้ ก็ซื้อสินค้าเหล่านี้ด้วย: