ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atch

80 % ของผู้ซื้อพอใจสินค้านี้!
มีในสต็อก
ราคาขาย: 9755.00 ฿
เงินคืนใน 45 วัน
เงินคืนใน 45 วัน การส่งคืนได้รับการยอมรับหากสินค้าไม่ได้เหมือนตามที่อธิบายไว้ ผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายค่าจัดส่งสินค้ากลับมา หรือเก็บสินค้าและตกลงเรื่องการคืนเงินกับผู้ขาย
รับประกัน: จัดส่งในเวลา 60 วัน
ส่งของตรงเวลา
รับประกัน: จัดส่งในเวลา 60 วัน

แชร์:

ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atch

ถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atch

ประเภทการจัดเก็บ

บลูทูธนาฬิกาสมาร์ท

ถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atch

บลูทูธโทรศัพท์นาฬิกา

ถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atch

ภาพรวม

รูปแบบ: mt- 08wifi+gps+fm+nfc+bluetoothอัจฉริยะ3gandroid4.0dualcoreนาฬิกาโทรศัพท์มือถือสมาร์ท

คุณสมบัติ:

Mt- 08momitimeอัจฉริยะนาฬิกาโทรศัพท์มือถือ
ข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน:
ระบบปฏิบัติการandroidโดย4.2.2mtk6572หน่วยประมวลผลแกนคู่
2ggsm850/900/1800/1900mhz
3gwcdma3g: 850/2100mhz
1.54” hdหน้าจอตัวเก็บประจุความละเอียด320* 240พิกเซล

ข้อกำหนด:

Built- inวัดความดันและแรงโน้มถ่วงเซ็นเซอร์3dgeomagnetic, ทำให้ถูกต้องมากขึ้นระบบนำทาง, และให้extendedinterfaceต่างๆของเซ็นฮาร์ดแวร์, ที่ใช้บังคับกับทุกอุตสาหกรรม( สุขภาพเคลื่อนไหวrfidnfcฯลฯของ)
Wifi+gps+fm+สี่ฟังก์ชันบลูทูธ
พร้อมกับแต่เพียงผู้เดียวชิปnfc, การสนับสนุนสำหรับใกล้fieldcommunication, ระบบการชำระเงินของบ้านสมาร์ทการควบคุมhigh- endค่าโทรศัพท์มือถือ
บัตรโทรอิสระ, สนับสนุนช่องเสียบการ์ดtfขยาย
แอพลิเคชันapkจากตลาดหุ่นยนต์ที่อุดมไปด้วย, ในขณะที่คุณติดตั้งและใช้
อัจฉริยะควบคุมการโต้ตอบ
การออกกำลังกายของคุณพันธมิตร, สนับสนุนขั้นตอนนับฟังก์ชัน, distancemeasure
แต่ละขนาดของกล่องบรรจุภัณฑ์101*81*high96mmความกว้างความยาว, รวมทั้งอุปกรณ์จมูก180กรัมในน้ำหนัก

สี: สีดำ, สีขาวของ

ทราบ:โปรดสังเกตสีที่คุณต้องการในการสั่งซื้อyur, หรือเราจะสุ่มสีสำหรับคุณ, ขอบคุณที่

ภาพรายละเอียด:

ดังนั้นสิ่งที่ที่การกระทำในขณะนี้ที่ที่คุณต้องการสินค้านี้ที่

ถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atchถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atch

สิ่ง`sในกล่องหรือไม่

ที่1และครั้ง; นาฬิกาสมาร์ท
ที่1และครั้ง; สายเคเบิลusb
ที่1และครั้ง; คู่มือการใช้
1* แพคเกจของขวัญของ

ศุลกากรและภาษีนำเข้า

คำสั่งอาจต้องล้างศุลกากรในประเทศของคุณของ
โปรดตรวจสอบถ้าคุณสั่งซื้อของคุณจะต้องเสียค่าภาษีนำเข้า, ภาษีศุลกากรหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของ
อากรขาเข้า, ภาษีศุลกากรหรืออื่นๆค่าใช้จ่ายจะถูกเก็บรวบรวมโดยบริษัทขนส่งตามการส่งมอบของ
ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบสำหรับความล่าช้าที่เกิดจากการที่กรมศุลกากรในประเทศของคุณของ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือความล่าช้าอาจเกิดขึ้นในระหว่างการค้าระหว่างประเทศของเราหวังว่าคุณไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายหรือพิธีการศุลกากรนำเข้าเพิ่มเติมความล่าช้าเป็นเหตุผลสำหรับการร้องขอการคืนเงินหรือออกความคิดเห็นเชิงลบของ

ให้ความสนใจ:

ก่อนที่คุณจะจบการสั่งซื้อของคุณผ่านทางdhl, upstnt, fedex, โปรดตรวจสอบติดตามการเชื่อมโยง
ตรวจสอบว่าคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายระยะไกลเมือง, ถ้ามันมีremotecost, ติดต่อเราก่อนที่จะสั่งซื้อ:

วิธีการชำระเงิน

ในขณะนี้, คุณสามารถชำระเงินโดยใช้boleto, วีซ่า, mastercard, qiwi, westernunion, เกจิบัตรเดบิต, webmoneyและโอนเงินผ่านธนาคารของเพิ่มเติมตัวเลือกการชำระเงินจะสามารถใช้ได้เมื่อaliexpressในอนาคตของ

ถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atch

รายละเอียดการจัดส่งสินค้า

ปกติ, รายการที่คุณสั่งที่มีหมายเลขการติดตามจะถูกส่งภายใน1- 2วันทำการหลังจากการชำระเงินของคุณเป็นที่ชัดเจนของโดยวิธีการ, รายการที่คุณซื้อจากฝั่งตรงข้ามของแผ่นดิน, ดังนั้นจึงต้องการน้อยอีกต่อไปเวลาการส่งมอบของ

ถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atch

การคืนเงิน

ทุกรายการจะถูกส่งภายใน2วันทำการหลังจากการยืนยันการชำระเงินของคุณของติดต่อเราถ้ารายการที่ไม่ได้มาหลังจาก4สัปดาห์, เราจะส่งออกรายการสำหรับคุณอีกครั้งโดยเร็วของโปรดตรวจสอบให้แน่ใจที่อยู่ของคุณถูกต้องของ

นโยบายผลตอบแทน

การคืนเงินหรือเปลี่ยนเป็นคำขอใช้ได้เฉพาะการร้องขอภายใน1สัปดาห์หลังจากได้รับพัสดุและการกลับรายการเป็นสภาพเดิมเหมือนที่ได้รับของ
โปรดติดต่อเรา, เราจะให้ผลตอบแทนที่อยู่ของถ้าคุณยังไม่ได้รับการติดต่อเรา, รายการจะถูกส่งกลับโดยตรง, รายการจะถูกปฏิเสธโดยไม่มีหมายเลขการติดตามและส่งกลับไปยังผู้ส่งของผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติมสำหรับรายการที่ปฏิเสธที่จะกลับมาหรือไม่สามารถจัดส่งของชื่อของคุณ, การประมูลจำนวน, และเหตุผลสำหรับการกลับมาควรจะรวมอยู่ในอีเมลของรายการกลับต้องมีวัสดุบรรจุภัณฑ์หลักของ
กรุณาเก็บข้าวรายการอย่างระมัดระวังของรายการกลับมาจะได้รับการทดสอบและการเปลี่ยนใหม่จะถูกส่งไปยังผู้ซื้อทันทีเมื่อพบว่ามีข้อบกพร่องของในกรณีที่เหมาะสมมาแทนที่ไม่มีการคืนเงินจะออกแล้วของการจัดส่งสินค้า, การจัดการและค่าประกันจะไม่คืนเงินของ
มันอาจใช้เวลาถึง7วันทำการในการประมวลผลตอบแทนของคุณหลังจากที่เราได้รับผลิตภัณฑ์ของคุณของ
ถ้ารายการนั้นเป็นรายการที่พบ- ไม่มีข้อบกพร่อง, รายการจะถูกส่งกลับไปยังผู้ซื้อของผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดค่าจัดส่งไปรษณีย์กลับและของ

ข้อเสนอแนะ

เรียนผู้ซื้อ, เราขอขอบคุณธุรกิจของคุณของถ้าคุณมีความพึงพอใจกับบริการของเราของกรุณาปล่อยให้เราบวกfeedbackwith” 5-andโปรดรักษาที่สมบูรณ์แบบการทำธุรกรรมอย่างเป็นธรรมของ
ลูกค้าคือพระเจ้าของก่อนที่คุณจะออกใดๆ1,2คะแนน, ที่เป็นกลาง/negativefeedbackและdhgateหรือเปิดข้อพิพาทใดๆกับpaypalของโปรดทำติดต่อเราเพื่อรับการแก้ปัญหาที่ดีกว่าของเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาใดๆของคุณของ
ระบบของเราautomaticiallyปล่อยให้คุณตอบรับเชิงบวกเมื่อมันถูกทิ้งไว้สำหรับเราของ

ถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atch

เกี่ยวกับเรา

สีม่วงโชคดีเป็นผู้จัดจำหน่ายมืออาชีพที่จดทะเบียนในเซินเจิ้นของเราsuppliesส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์lineupsและให้ความร่วมมือกับจำนวนของผู้ผลิตระดับมืออาชีพจากเขตข้อมูลที่แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์หลักของเราคือกล่องหุ่นยนต์ทีวี, นาฬิกาสร้อยข้อมือและสมาร์ท, โทรศัพท์นาฬิกา, มินิบลูทูธลำโพงฯลฯ, และเรามีโรงงานของเราเองซึ่งเป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด, คุณจะได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเราในเว็บไซต์นี้รวมทั้งราคาที่ดีที่สุดและดีที่สุดqualtiyและการสื่อสารที่ดีที่สุดที่

ถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atch

ติดต่อเรา

ถ้าคุณมีคำถามใดๆหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือนโยบายของเรา, คุณสามารถติดต่อเราได้โดยปล่อยให้เราข้อความali, ส่งอีเมลถึงเราหรือสนทนาบนเส้นของ
เราจะได้รับการตอบภายใน24ชั่วโมงของความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของ
โปรดส่งอีเมลถึงเราก่อนที่จะออกความคิดเห็นเชิงลบของให้เรามีโอกาสที่จะให้บริการuของthankuของของของ
ที่เราทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้บริการลูกค้าแต่ละคนและทุกคนที่ดีที่สุดที่เราสามารถของ

ถูก ฟรีDHL 4ชิ้น3กรัมNFC Wifi GPS Dual Coreสมาร์ทนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะMOMITIME MT-08 Android 4.2ซิมบลูทูธ3D GSM S Mart W Atch

มองไปข้างหน้าสำหรับการตอบรับเชิงบวกของคุณด้วยระดับ5ดาวคะแนนdsrทุก

ขอบคุณที่ที่ที่

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ:
0 หมด 5 (0 การจัดอันดับ)
ชื่อ จัดอันดับ ข้อเสนอแนะ
บริษัทที่จัดส่ง ค่าจัดส่ง ประมาณเวลาการจัดส่ง
DHL 3 - 7 วัน
UPS Expedited 3 - 7 วัน
EMS 5 - 14 วัน
ไปรษณีย์ทางอากาศ จัดส่งฟรี 15 - 45 วัน
นโยบายการคืนสินค้า If the product you receive is not as described or low quality, the seller promises that you may return it before order completion (when you click "Confirm Order Received" or exceed confirmation timeframe) and receive a full refund. The return shipping fee will be paid by you. Or, you can choose to keep the product and agree the refund amount directly with the seller.

N.B.: If the seller provides the "Longer Protection" service on this product, you may ask for refund up to 15 days after order completion.
การบริการการขาย ส่งของตรงเวลาIf you do not receive your purchase within 60 days, you can ask for a full refund before order completion (when you click "Confirm Order Received" or exceed confirmation timeframe).

ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้านี้ ก็ซื้อสินค้าเหล่านี้ด้วย: